Radio Roslagen

Sverigedemokraternas reklam

Sverigedemokraterna i Norrtälje kommun köpte häromdagen reklam i Radio Roslagen. I en reklamjingel uppmanar partiordföranden Jimmy Åkesson alla att rösta på SD i det kommande kyrkovalet.

I dag mottog vi också ett mejl från en upprörd lyssnare som undrade varför Radio Roslagen tillåter reklam för ett (otryckbara påståenden) parti som Sverigedemokratena.

För ordningens skull vill vi därför påpeka att vi följer de regler som PTS utfärdat för vår verksamhet och i dessa regler finns inga noteringar om att vi skall avgöra vilka partier i Sveriges riksdag som skall få köpa reklam i radion.

Vi vill alltså betona att alla kan köpa reklam i radion så länge det ej strider mot PTS regler eller våra interna etiska regler.